Formularz kontaktowy

  Uwaga! Obowiązuje klauzula informacyjna:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Optyczny Grażyna Wojciechowska z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400), ul. Sikorskiego 2a,

  2. dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu statutowym Stowarzyszenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

  3. dane osobowe będą przechowywane w bazie administratora i przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu,

  4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  5. ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych oraz prawo do przenoszenia tych danych na zasadach określonych w art. 16–21 RODO,

  6. w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych i wyrażam zgodę na takie przetwarzanie.